Na rynku od 2007 roku

Firma geodezyjno-kartograficzna UNIMAP powstała w 2007 roku. Od początku działalności współpracujemy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, specjalizując się w geodezji prawnej oraz geomatyce. Zakres naszych usług oferujemy klientom nie tylko w rejonie Śląska, gdzie mieści się nasza siedziba, ale również w całym kraju. 

Długoletnie doświadczanie wynikające ze współpracy z sektorem administracji pozwala nam na ciągłe podnoszenie jakości usług, jak i kompetencji, dopasowując się do zmieniających się potrzeb naszych klientów w Polsce.

Poznajmy się przez

nasze zrealizowane projekty

15 października, 2022
Rejestry publiczne, Urząd Miasta Zabrze
W latach 2021-2022 zrealizowaliśmy w ramach konsorcjum firm geodezyjnych kolejny duży projekt pod nazwą: „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych...
15 października, 2022
Modernizacja i aktualizacja baz, Urząd Miasta Tychy
W latach 2020-2021 w ramach unijnego projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację...
1 marca, 2021
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – gmina Godów, powiat wodzisławski
Pierwszym etapem prac była likwidacja rozbieżności w zakresie danych przedmiotowych dla działek ewidencyjnych. Zbadano dokumentację
15 grudnia, 2020
Skanowanie i kalibracja map zgromadzonych w PZGiK – powiat grodziski
Zakończyliśmy prace związane ze skanowaniem oraz kalibracją map zgromadzonych w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym w Grodzisku Wielkopolskim.
30 października, 2020
Inwentaryzacja wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie 7 gmin powiatu będzińskiego
Zakończono prace związane z inwentaryzacją wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie siedmiu gmin powiatu będzińskiego.
30 września, 2020
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – miasto Rybnik, obręb Popielów
Pierwszym etapem prac było przeanalizowanie wszystkich operatów prawnych wprowadzonych częściowo do numerycznej mapy ewidencyjnej. Sprawdzano poprawność atrybutów...

Nasi klienci