17 września 2018

Modernizacja EGiB w zakresie użytków gruntowych i klas bonitacyjnych dla gminy Pilchowice

Z sukcesem zakończono kolejną weryfikację użytków gruntowych w powiecie Gliwickim tym razem w gminie Pilchowice. W ramach projektu zweryfikowano użytki gruntowe dla 7 obrębów – łącznie dla 14221 działek ewidencyjnych na powierzchni około 7000 ha. Wykonano wykazy zmian użytków gruntowych dla 4950 działek ewidencyjnych.
Efektem przeprowadzonych prac była aktualizacja rejestru gruntów dla poszczególnych obrębów, w komputerowym systemie Turbo EWID.

10 czerwca 2018

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - gmina Lubomia pow. wodzisławski

  Zakończyły się prace trwające od grudnia 2017 do maja 2018r.  związane z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków w gminie Lubomia, powiat wodzisławski dla obrębów ewidencyjnych: Lubomia, Buków, Syrynia, Ligota Tworkowska, Nieboczowy. W ramach projektu zlikwidowano miejscowości (obręby Ligota Tworkowska i Nieboczowy), na terenie których zostanie zbudowany zbiornik retencyjny „Racibórz Dolny” a utworzono 2 nowe obręby Grabówka i Nieboczowy Nowe. Zebrano dane ewidencyjne oraz wykonano geodezyjny pomiar terenowy dla około 5500 budynków, zlikwidowano rozbieżności w zakresie danych przedmiotowych dla działek ewidencyjnych i zweryfikowano w terenie użytki gruntowe.

8 kwietnia 2018

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kamień miasta Rybnika

  Zakończyły się prace trwające od września 2017 do marca 2018r.  związane z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków w mieście Rybnik dla obrębu ewidencyjnego Kamień. W ramach projektu zebrano dane ewidencyjne oraz wykonano geodezyjny pomiar terenowy dla około 3000 budynków, zlikwidowano rozbieżności w zakresie danych przedmiotowych dla działek ewidencyjnych (3021 działek), przeprowadzono ustalenia przebiegu granic dla działek ewidencyjnych wytypowanych przez Wydział Geodezji  i zweryfikowano w terenie użytki gruntowe.

10 grudnia 2016

Modernizacja EGiB dla gminy Kornowac

Wykonano całość prac dotyczących wykonania projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Kornowac, składającej się z obrębów ewidencyjnych: Kobyla, Kornowac, Łańce, Pogrzebień i Rzuchów. Łącznie modernizacji podlegało ponad 6500 działek ewidencyjnych. W ramach prac, między innymi, opracowano od podstaw część graficzną bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB). W tym celu przetworzono i przeliczono wszystkie materiały archiwalne znajdujące się w PODGiK, a także wykonano terenowe ustalenia przebiegu granic dla działek, dla których brak było materiałów lub materiały nie spełniały obecnych standardów technicznych. Prace wykonano na zlecenie Powiatu Raciborskiego.

30 listopad 2016

Pomiar osnowy w powiecie nyskim

Zakończyły się  prace związane z modernizacją i założeniem poziomej geodezyjnej osnowy szczegółowej 3 klasy dla dwóch gmin Paczków i Otmuchów w powiecie nyskim.  Prace rozpoczęły się w maju 2016 roku i trwały 6 miesięcy. W tym czasie w ramach prac zinwentaryzowano prawie 2300 punktów osnów dawnych, wykonano projekt osnowy na obszarze 27.7 tys ha, zastabilizowano 640 nowych znaków geodezyjnych oraz pomierzono i wyrównano sieć osnowy składającą się z ponad 1000 punktów.

17 czerwiec 2016

Zbiornik Brzeźnica - łata wodowskazowa

Na zaporze zbiornika wodnego "Brzeźnica" w Tworogu założona została łata wodowskazowa. Została przygotowana odpowiednio wyskalowana do poziomu wody łata, wykonana z materiału PCV, odpowiednio zabezpieczona przed wpływami warunków atmosferycznych. Podziałka została umieszczona w specjalnie przygotowanym do tego celu aluminiowym stelażu, który został zamontowany na jednej z żelbetowych ścian przelewu zapory. Wysokość zamontowania łaty wyznaczono metodami geodezyjnymi za pomocą niwelacji geometrycznej, przenosząc wysokość z najbliższego repera.