15 październik 2014

Bazy BDOT500 i GESUT dla m. StrumieńZakończyliśmy prace związane z założeniem obiektowych numerycznych baz danych BDOT500 i GESUT dla obszaru miasta Strumień. Prace trwały ponad 5 miesięcy i zostały zakończone w terminie.

6 maja 2014

Osnowa pomiarowa KatowiceZakończono prace związane z inwentaryzacją osnowy pomiarowej zlecone przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. Prace obejmowały inwentaryzację ponad 5000 punktów osnowy pomiarowej na terenie całego miasta Katowice. Wykonano inwentaryzację wszystkich punktów osnowy, istniejące punkty zostały oznaczone i opisane w terenie, a także uzyskały odpowiednią dokumentację fotograficzną. Dla każdego punktu wykonano pomiar kontrolny oraz zaktualizowano kartę informacyjną punktu osnowy. Prace nad projektem trwały ponad 3 miesiące.

31 grudzień 2013

Pomiar Rodzinnych Ogrodów DziałkowychW okresie 2011-2013 firma UNIMAP na zlecenie Okręgowego Zarządu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców opracowywała plany zagospodarowania ogrodów działkowych. Prace obejmowały pomiar terenowy wszystkich działek rodzinnych oraz infrastruktury i uzbrojenia ogrodu. Dodatkowo wszystkie dane zintegrowano do systemu informacji geograficznej, umożliwiając łatwe zarządzanie wszystkimi danymi. Łącznie pomierzonych zostało ponad 50000 działek rodzinnych, należących do blisko 400 ogrodów zlokalizowanych na terenie całego województwa śląskiego.

7 grudzień 2013

Rozgraniczenia gruntów pokrytych wodamiWykonane zostały prace mające na celu  uregulowanie  stanu prawnego działek częściowo lub w całości zajętych przez wody płynące. Przeprowadzono rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych na podstawie art. 15 ustawy Prawo wodne  oraz sporządzono niezbędną dokumentację do wydania decyzji ustalającej linię brzegu. Prace prowadzone były dla fragmentów cieków Pniowieckiego i Graniczna Woda na terenie powiatu tarnogórskiego oraz cieków Żernickiego i potoku Knurowskiego na terenie powiatu gliwickiego. Prace wykonano na zlecenie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.

7 grudnia 2011

Pomiar cieków wodnych w KatowicachW terminie przewidzianym umową zakończono prace związane z inwentaryzacją cieków i zbiorników wodnych miasta Katowice. Zinwentaryzowano prawie 100 km naturalnych cieków wodnych oraz 140 zbiorników, o łącznej powierzchni ponad 220 ha. Prace zrealizowano dla Urzędu Miasta Katowice.