31 października 2018

Modernizacja poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy na terenie powiatu myszkowskiego

 Zakończyliśmy prace związane z modernizacją szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na terenie powiatu myszkowskiego.

Zmodernizowana sieć liczy 800 punktów, wliczając do tego sześć punktów na celach wysokich.

Nasza firma w trakcie realizacji zlecenia wykonała następujący zakres prac:

- inwentaryzację punktów osnowy szczegółowej oraz podstawowej na terenie powiatu,

- sporządzenie projektu technicznego modernizowanej sieci w formie opisowej oraz graficznej,

- stabilizację nowoprojektowanych punktów osnowy – w sumie założono 285 nowych punktów osnowy szczegółowej,

- pomiar terenowy punktów modernizowanej sieci przy użyciu odbiorników GNSS –  Modernizacja poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy na terenie powiatu myszkowskiegow ciągu 30 dni pomiarowych pomierzono 731 punktów osnowy metodą statyczną,

- pomiar terenowy punktów modernizowanej sieci przy użyciu tachimetru elektronicznego – wykorzystano klasyczną metodę pomiarową dla punktów, w których warunki terenowe uniemożliwiały przeprowadzenie pomiaru z wykorzystaniem odbiorników GNSS oraz do pomiaru współrzędnych dla sześciu punktów na celach wysokich,

- sporządzenie nowych opisów topograficznych dla punktów osnowy – nowe karty informacyjne zostały wykonane równolegle z przeprowadzonym pomiarem terenowym, zgodnie z wytycznymi ujętymi w Rozporządzeniu MAiC ws. osnów oraz Rozporządzeniu MAiC ws. bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej,

- sporządzenie zawiadomień o umieszczeniu znaku geodezyjnego i przekazaniu go pod ochronę właścicielom nieruchomości, na których dokonano stabilizacji punktu,

- wyrównanie poziome oraz wysokościowe sieci,

- przygotowanie zaktualizowanego zbioru bazy danych BDSOG dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Prace wykonano na zlecenie Powiatu Myszkowskiego.