7 grudzień 2014

Poprawa przebiegu granic działek ewidencyjnych Zakończono sukcesem kolejny projekt pod nazwą „Poprawa przebiegu granic działek na mapie ewidencyjnej na podstawie dokumentacji przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na terenie miasta Katowice”. Prace wykonane były na zlecenie Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Katowice. Poprawa przebiegu granic działek ewidencyjnychOpracowanie zostało podzielone na dwa etapy, które łącznie trwały sześć miesięcy. W etapie pierwszym opracowano 2200 graniczników, natomiast w drugim 3300.

 Całość prac kameralnych prowadzona była w środowisku MicroStation firmy Bentley z nakładkami służącymi do wykonywania obliczeń geodezyjnych z wykonywaniem niezbędnych raportów i dokumentacji (obliczenia ortogonalne, wcięcia liniowe, przecięcia i przedłużenia). Wykorzystane zostały współrzędne oraz szkice z operatów przyjętych do PODGiK. Na podstawie analizy szkiców polowych wyselekcjonowano do pomiarów kontrolnych budynki, ogrodzenia i inne trwałe szczegóły sytuacyjne przedstawione na szkicach. Dopiero na podstawie przeprowadzonych pomiarów, można było obliczyć poprawne współrzędne punktów granicznych. Geodezyjny pomiar terenowy konturów budynków wykonaliśmy metodą tachimetryczną w nawiązaniu do osnowy geodezyjnej oraz bezpośrednio techniką GPS-RTN.

 Ostatecznym wynikiem pracy była poprawiona mapa ewidencyjna prowadzona w formie cyfrowej w oprogramowaniu ArcMap/Sonet na serwerze UM Katowice. W ramach tej części zamówienia wykonaliśmy: przesunięcia istniejących punktów granicznych w miejsce ich prawidłowego położenia, oraz uzupełniliśmy odpowiednie atrybuty (którym zmieniono położenie na podstawie dokumentów), oraz dociągnęliśmy kontury użytków do nowych granic działek ewidencyjnych. W przypadku pomiaru budynku i przesunięcia go na mapie doprowadziliśmy do zgodności przebieg innych szczegółów sytuacyjnych powiązanych z budynkiem (ogrodzeń, krawężników itp.).