31 grudzień 2013

 Od początku 2011 roku firma UNIMAP na zlecenie Okręgowego Zarządu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców opracowywała plany zagospodarowania ogrodów działkowych. Prace obejmowały pomiar terenowy wszystkich działek rodzinnych należących do ogrodu oraz infrastruktury i uzbrojenia ogrodu. Do pomiaru ogrodów wykorzystano odbiorniki GPS firmy Trimble, Leica i South oraz tachimetry elektroniczne. Zastosowanie nowoczesnej technologii geodezyjnej umożliwiło uzyskanie wysokiej dokładności pomiaru. Dla każdego ogrodu sporządzono po dwa komplety dokumentacji planu zagospodarowania ogrodu (jeden dla ogrodu, drugi dla zarządu ROD). Plan sporządzony zostaje na podkładzie aktualnej mapy zasadniczej pozyskanej z Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Oprócz pomierzonych w terenie działek rodzinnych na planie zagospodarowania zostają uwidocznione również sieci uzbrojenia terenu, słupy energetyczne i telekomunikacyjne, budynki świetlicy i domy działkowca, części wspólne ogrodów, powierzchnie i numery działek rodzinnych oraz alejek. Pomiar Rodzinnych Ogrodów DziałkowychDo planu zagospodarowania pozyskano i przekazano także wypisy z rejestru gruntów, wyrysy z mapy ewidencyjnej oraz odpisy z ksiąg wieczystych. Dokonano analizy położenia ogrodu na działkach ewidencyjnych oraz rozliczono powierzchnie działek ewidencyjnych zajmowanych przez ogród.

 Dodatkowo wszystkie dane zintegrowano do systemu informacji geograficznej, umożliwiając łatwe zarządzanie wszystkimi danymi. Na zlecenie zamawiającego wykorzystano do tego celu wyłącznie darmowe oprogramowanie open-source. Wszystkie dane przygotowano w otwartych formatach, co pozwala przeglądać je w praktycznie dowolnym oprogramowaniu GIS. Projekt przygotowano i przekazano w oprogramowaniu Quantum GIS. Utworzono także portal internetowy umożliwiający przeglądanie danych i wprowadzanie zmian.  

 Łącznie pomierzonych zostało ponad 50000 działek rodzinnych, należących do blisko 400 ogrodów zlokalizowanych na terenie całego województwa śląskiego.

PZD Współpraca z PZD nie ogranicza się jedynie do sporządzania planów zagospodarowania. Wykonujemy również prace związane z aktualizacją mapy zasadniczej, pomiarami powykonawczymi, sporządzeniem wykazów synchronizacyjnych wyjaśniających rozbieżności w księgach wieczystych, wznowieniem granic działek ewidencyjnych i wytyczeniem granic działek rodzinnych.