6 maja 2014

Osnowa pomiarowa Katowice  Zakończyły się prace związane inwentaryzacją osnowy pomiarowej zlecone przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. 

  W ramach projektu sprawdzono stan ponad 5000 punktów osnowy pomiarowej na teranie całego miasta. Prace terenowe poza sprawdzeniem stanu punktu obejmowały również wykonanie dokumentacji fotograficznej sporządzanej dla każdego istniejącego punktu. Wykonywano minimum 2 fotografie, pierwsza przedstawiająca rodzaj stabilizacji i numer punktu oraz druga pokazująca lokalizację punktu, która ułatwiłaby przyszłe jego odnalezienie. Poza oznaczeniem punktu w terenie głównym wymogiem podczas inwentaryzacji było naniesienie numeru punktu przy użyciu materiałów trwałych.Osnowa pomiarowa Katowice Wykorzystano do tego zrobione na zamówienie specjalne szablony oraz trwałą farbę firmy Montana. Farba ta jest całkowicie odporna na warunki atmosferyczne i używana jest głównie do wykonywania graffiti. Punkty osnowy pomiarowej pomierzono metodą GPS-RTK przy użyciu odbiorników GPS Trimble SPS881 i South S82T. Dla każdego punktu zweryfikowano sytuację na szkicu oraz sprawdzono aktualność wszystkich miar do punktu. Prace biurowe poza przygotowaniem niezbędnej dokumentacji obejmowały aktualizację wszystkich kart informacyjnych punktów (opisów topograficznych) w wersji numerycznej w formacie .dwg, oraz odpowiednie nazwanie i skatalogowanie każdego zdjęcia. Karty zostały uzupełnione o pomierzone współrzędne punktu, rodzaj stabilizacji, stan punktu, a także o miary terenowe.

  Łącznie w ramach prac nad projektem wykonano ok. 3500 pomiarów GPS, 6000 zdjęć, aktualizację ponad 5000 kart informacyjnych punktów (opisów topograficznych). Do odpowiedniego oznaczenia punktów w terenie zużyto ponad 120 puszek farby. Wyniki inwentaryzacji przekazano Zamawiającemu w XV tomowym operacie liczącym blisko 6000 stron.