15 grudzień 2014

Inwentaryzacja zieleni w KatowicachNa zlecenie Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach wykonaliśmy inwentaryzację zieleni niskiej i wysokiej w pasach drogowych na terenie miasta Katowice. Inwentaryzacja zieleni w KatowicachTeren obejmował pasy drogowe 70 ulic, o łącznej długości ponad 70 km. W pasie drogowym o powierzchni około 157 ha zinwentaryzowano łącznie ponad 63ha zieleni niskiej i wysokiej, 9750 drzew oraz 1300 krzewów. W ramach prac terenowych określono lokalizację terenów zielonych, drzew, krzewów i rabatek. Rozpoznano rodzaje drzew i krzewów, pomierzono obwód drzew oraz powierzchnię krzewów i rabat. Określono stan drzew i zidentyfikowano miejsca mogące potencjalnie stanowić zagrożenie dla ruchu drogowego ze względu na zły stan zdrowotny. W wyniku opracowania powstała baza danych zwierająca informację przestrzenną dotyczącą zieleni w pasach drogowych. Jako odniesienie danych wykorzystano warstwę cyfrowej ortofotomapy udostępnionej jako serwer WMS. Umożliwia ona drukowanie map, tworzenie statystyk, wyszukiwanie itp. Dane zaimplementowano w darmowym oprogramowaniu Quantum GIS. Format bazy danych umożliwia edycję danych i publikowanie ich w Internecie.