8 grudzień 2014

Inwentaryzacja i niwelacja osnowy - miasto ZabrzeNa zlecenie Miasta Zabrze wykonaliśmy inwentaryzację osnowy geodezyjnej na terenie całego miasta. Opracowaniu podlegało około 1000 punktów Inwentaryzacja i niwelacja osnowy - miasto Zabrzeszczegółowej geodezyjnej osnowy poziomej i 230 punktów geodezyjnej osnowy pionowej. Wykonano inwentaryzację wszystkich punktów, oznaczenie w terenie numerów punktów osnowy wysokościowej, oraz wyznaczenie wysokości wszystkich punktów osnowy poziomej metodą niwelacji geometrycznej w nawiązaniu do szczegółowej osnowy wysokościowej.

Wykonano pomiar niwelacyjny dla ponad 260 km ciągów. Niwelację wykonano tam i z powrotem – czyli łącznie pomierzono ponad 500 km ciągów. W ramach prac punkty osnowy poziomej pomierzono kontrolnie metodą GPS-RTK. Wykonano także dokumentację fotograficzną wszystkich punktów geodezyjnej osnowy pionowej i poziomej (po dwa zdjęcia z różnych ujęć) obrazującą lokalizację i stan znaków.

Niwelację wykonano za pomocą 4 niwelatorów elektronicznych Trimble DINI 12 i DINI 22 z zastosowaniem kodowych łat drewnianych, a pomiar RTK wykonano 4 odbiornikami GPS: Trimble SPS881 i South S82T.