28 listopad 2014

Informatyzacja EGiB w Tychach Zakończyły się prace związane z realizacją projektu informatyzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestracji, przeglądania i dostępu do zeskanowanych dokumentów,mającego na celu budowę rejestru zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Informatyzacja EGiB w TychachZeskanowano kompletną dokumentację źródłową ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Tychy, Jaroszowice, Cielmice, Wilkowyje, Urbanowice, Paprocany, Bieruń Tyski, Bieruń Stary, Górne i Dolne Lasy Pszczyńskie. Opracowaniu podlegały dokumenty archiwalne jak na przykład: papierowe rejestry gruntów, matrykuły, księgi parcel, spis artykułów, przenumerowania i wykazy działek, skorowidze działek, skorowidze właścicieli, itp.  Łącznie zeskanowano około 40 tysięcy stron dokumentacji, na podstawie których utworzono wersje numeryczne ok.  20 tysięcy wielostronicowych dokumentów w formacie Adobe PDF.  Zdigitalizowane dokumenty skatalogowano do założonych repozytoriów oraz utworzono powiązania dokumentów z danymi zawartymi w bazie ewidencji gruntów i budynków prowadzoną na bazie systemu ESRI ArcGis. Powiązanie odbywało się za pomocą  modułu do zdalnej rejestracji archiwalnych dokumentów ewidencji gruntów. Prace trwały 5 miesięcy i wykonane były w ramach umowy zawartej z Urzędem Miasta Tychy.