Drukuj

 

7 grudnia 2011

Rzeka Rawa - pomiar cieków wodnych W terminie przewidzianym umową zakończono prace związane z inwentaryzacją cieków i zbiorników wodnych miasta Katowice. Zinwentaryzowano prawie 100 km naturalnych cieków wodnych oraz 140 zbiorników, o łącznej powierzchni ponad 220 ha. Pomiar cieków wodnych na terenie miasta KatowiceInwentaryzacji podlegały przebiegi koryt cieków, wszystkie urządzenia 'przekraczające" koryto cieku jak mosty, kładki, instalacje uzbrojenia terenu, jak też wszystkie miejsca zasileń cieków i wloty rur. Pomiarowi podlegały także punkty kierunkowe sieci wpadających do koryt cieków (kierunki rur). Dla cieków płynących wykonano profile podłużne i przekroje poprzeczne co 100 metrów włączając obszar 50 metrów od każdego brzegu cieku. Dla wszystkich tych miejsc, oprócz pomiaru geodezyjnego, wykonano dokumentację fotograficzną. Prace zrealizowano dla Urzędu Miasta Katowice.