26 listopad 2014

Lubsko W przetargu nieograniczonym na wykonanie prac dotyczących kompleksowej modernizacji poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej dla miasta Lubsko, ogłoszonym przez Powiat Żarski, została wybrana oferta firmy UNIMAP.

 Miasto Lubsko leży w powiecie żarskim w województwie lubuskim. Jest to urokliwe miasto, którego historia sięga XIII wieku. Jest jednym z najstarszych miast Wieża Bramy Żarskiejwojewództwa lubuskiego. Znajduje się tam wiele ciekawych zabytków, jak chociażby kościół pw. Nawiedzenia NMP z XIII wieku, zamek z 1570 roku, renesansowy ratusz czy gotycka baszta Bramy Żarskiej z przełomu XIV i XV wieku. 

 Podpisana umowa obejmuje prace związane z inwentaryzacją punktów dawnych osnów, wykonaniem projektu sieci osnowy III klasy, stabilizację punktów, pomiar oraz wyrównanie osnowy. Zakończenie robót planowane jest na koniec czerwca 2015 roku.