21 listopad 2014

Zapora na zbiorniku Słupsko Firma UNIMAP wykonała prace polegające na założeniu 4 reperów dla obserwacji przemieszczeń pionowych dla dwóch zapór na zbiornikach retencyjnych Słupsko (powiat gliwicki) i Świętoszowice (powiat tarnogórski). Założone zostały dwa repery ziemne oraz dwa repery ścienne na konstrukcji żelbetowego mnicha oraz muru oporowego tunelu spustowego.
Punkty ziemne wykonano jako wylewane na miejscu słupy żelbetowe, osadzone w gruncie na głębokość 120cm, na których zabetonowano znak wysokościowy.
Założony reper ziemny Wysokości nowo założonych reperów zostały wyznaczone metodą geometrycznej niwelacji precyzyjnej w nawiązaniu do punktów geodezyjnej szczegółowej osnowy wysokościowej. Pomiar wykonano przy pomocy kodowych niwelatorów Trimble DiNi. Określono także współrzędne płaskie XY w państwowym układzie współrzędnych PUWG2000 strefa 6 (18 południk). Wyznaczono je z pomiaru RTK GPS w nawiązaniu do sieci ASG-Eupos. Założone punkty będą służyły do okresowych pomiarów kontrolnych przemieszczeń pionowych zapór oraz kontrolowania ich stabilności. Prace zrealizowano na zamówienie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - Biuro Terenowe w Gliwicach.