Bazy BDOT500 i GESUT dla m. Strumień15 październik 2014

 Zakończone zostały prace związane z założeniem numerycznych baz danych mapy zasadniczej (BDOT500) oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT). Prace wykonywane były dla Starostwa Powiatowego w Cieszynie i obejmowały obszar całego miasta Strumień. Łącznie obszarem opracowania objętych było ponad 700 ha, dla których założono obiektowe bazy danych w systemie EW Mapa FB ver.11 firmy Geobid. Do baz wprowadzono dane z ponad 2000 operatów archiwalnych znajdujących się powiatowym ośrodku geodezyjnym i kartograficznym w Cieszynie. Zeskanowano i skalibrowano 30 pierworysów na planszach aluminiowych oraz 50 matryc mapy zasadniczej. Prace trwały prawie 5 miesięcy i zostały zakończone w terminie.