30 październik 2014

Modernizacja EGiB miasta Siewierz Powoli zbliżają się do końca prace związane z wykonaniem kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Siewierz wykonywane dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Będzinie. Do tej pory w ramach przygotowania projektu operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków zebrano dane ewidencyjne oraz wykonano geodezyjny pomiar terenowy ponad 5500 budynków, opracowano i ustalono granice 11500 działek. Zweryfikowano także dane dotyczące właścicieli, wykonano badania ksiąg wieczystych, uzupełniono dane PESEL i REGON, dane pozyskane z rejestrów GUS, rejestru zabytków oraz dane z rejestrów będących w zakresie kompetencji burmistrza miasta Siewierz oraz starosty powiatu będzińskiego. Dokonano także weryfikacji terenowej i zmian użytków gruntowych dla całego obszaru opracowania. Trwa wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Będzinie. Całkowite zakończenie prac planowane jest na 1 grudnia tego roku. Wszystkie dane zostaną wprowadzone do systemu GeoInfo 6 (Mapa + Integra) firmy Systherm.